Wybierz oddział

Daj mi szansę!

Projekt – „Daj mi szansę!

cel programowy 3:  wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
Nazwa Projektu: Daj mi szansę!
Nr umowy: ZZB/000396/BF/D
Data umowy: 9 czerwca 2016
Termin realizacji : 02.01.2016 r. – 18.12.2016 r.

W projekcie „Daj mi szansę!” w roku 2016 bierze udział 4 trenerów z 4 Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Warmińsko-Mazurskiego i 27 zawodników realizujących zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:  gimnastyce sportowej w Łupkach (6 zawodników) , piłce nożnej  w Iławie(7 zawodników), bowlingu w Elbląg ( 7 zawodników) oraz piłce nożnej w Olsztynie ( 7 zawodników). Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych  obiektach sportowych. Wynajem kręgielni do prowadzenia zajęć bowlingu.   Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia . Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie funkcjonowania w życiu prywatnym , społecznym, podniesienie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja profesjonalnych zajęć treningowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.