Wybierz oddział

Projekty PFRON w 2016r.

7.07.2016

 „Daj mi szansę!”
Nr umowy: ZZB/000396/BF/D
Data umowy: 9 czerwca 2016
Termin realizacji : 02.01.2016 r. – 18.12.2016 r.
cel programowy 3:  wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

W projekcie „Daj mi szansę!” w roku 2016 bierze udział 4 trenerów z 4 Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Warmińsko-Mazurskiego i 27 zawodników realizujących zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:  gimnastyce sportowej w Łupkach (6 zawodników) , piłce nożnej  w Iławie(7 zawodników), bowlingu w Elbląg ( 7 zawodników) oraz piłce nożnej w Olsztynie ( 7 zawodników). Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych  obiektach sportowych. Wynajem kręgielni do prowadzenia zajęć bowlingu.   Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia . Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie funkcjonowania w życiu prywatnym , społecznym, podniesienie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja profesjonalnych zajęć treningowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie i regionalne.
Nr umowy: ZZB/000385/BF/D 
Data podpisania umowy: 28.04.2016r.
Termin realizacji: 02.01.2016-31.12.2016
Cel programowy PFRON
3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)
 
Cel projektu 2016
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich ,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 
Zawody:  XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – 20 październik 2016r  Olsztyn -1 dzień, uczestnicy 70 -( 40 zawodników i 30 trenerów/opiekunów), obsługa (wolontariusze, sędziowie, obsł. medyczna, członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 27 , razem 97.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.