Wybierz oddział

Rozwińmy skrzydła!

 
Projekty realizowane w 2016r.
 
Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie i regionalne.
Nr umowy: ZZB/000385/BF/D 
Data podpisania umowy: 28.04.2016r.
Termin realizacji: 02.01.2016-31.12.2016
Cel programowy PFRON
3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)
 
Cel projektu 2016
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich ,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 
Zawody:  XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – 20 październik 2016r  Olsztyn -1 dzień, uczestnicy 70 -( 40 zawodników i 30 trenerów/opiekunów), obsługa (wolontariusze, sędziowie, obsł. medyczna, członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 27 , razem 97.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.