Wybierz oddział

Hokej halowy

Jest to zimowa zespołowa dyscyplina sportu uprawiana regionalnie w Oddziałach w Olimpiadach Specjalnych Polska. Zawodnicy grają na sali gimnastycznej z ograniczającymi boisko bandami, korzystając z prostego kija i krążka filcowego z otworem. Zawodnicy są ubrani w kaski i ochraniacze.

Liczba zawodników trenujących hokej halowy w Olimpiadach Specjalnych Polska: 442 (dane z 2022r.).

Hokej halowy jest trenowany w 12 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.
 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.