Wybierz oddział

Koszykówka

Koszykówka daje możliwość współzawodniczenia sportowcom na każdym poziomie sprawności. Zawodnicy dysponujący większym doświadczeniem i umiejętnościami grają w drużynach pięcioosobowych. Sportowcy każdego możliwego poziomu umiejętności mogą współzawodniczyć w indywidualnym konkursie sprawności.

Uprawianie koszykówki w ramach Olimpiad Specjalnych przynosi następujące korzyści:

  • zwiększa poziom sprawności fizycznej sportowców,
  • uczy samodyscypliny,
  • daje sportowcom świadomość, że sport ma kluczowy wpływ na szereg innych dziedzin ich życia,
  • zapewnia sportowcom pomoc w ich samoekspresji i interakcji społecznej.

Liczba zawodników trenujących koszykówkę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 1041 (dane z 2022r.).

Koszykówka jest trenowana w 16 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.