Wybierz oddział

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka jest dyscypliną sportową dla zawodników w każdym wieku oraz na każdym poziomie sprawności. Daje możliwość współzawodnictwa każdemu, na jego optymalnym poziomie. Poprzez trening lekkoatletyczny wszyscy uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności tak, by być w stanie konkurować także na gruncie innych dyscyplin sportu. Zgodnie z duchem Olimpiad Specjalnych, lekkoatletyka oferuje zawodnikom możliwość nauki i rozwoju budowanego poprzez współzawodnictwo oraz zaangażowanie w szeroką aktywność społeczną.

Istotą osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie w dużej mierze jest determinacja zawodnika oraz dobre nawyki treningowe. Poprzez uczestnictwo w programie sportowcy mogą nauczyć się:

  • samodyscypliny
  • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
  • utrzymywania sprawności fizycznej, pozwalającej zawodnikom żyć bardziej produktywnie i niezależnie.

Liczba zawodników trenujących lekkoatletykę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 3948 (dane z 2022r.).

Lekkoatletyka jest trenowana we wszystkich 18 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.