Wybierz oddział

Żeglarstwo

To sport oparty na bardzo praktycznych umiejętnościach kierowania łodzią napędzaną żaglem znanych od czasów starożytnych. Żeglarstwo jest bardzo często uprawiane przez zawodników Olimpiad Specjalnych w formie rekreacyjnej na obozach lub w formie systematycznych zajęć, jeśli kluby mają dostęp do akwenów wodnych. Jest to dyscyplina sportu uprawiana regionalnie w Oddziałach w Olimpiadach Specjalnych Polska. Żeglarze mieli swoje ogólnopolskie regaty, jednakże obecnie przeważają trendy rekreacyjne i turystyczne w tej dyscyplinie w Polsce.

Liczba zawodników trenujących daną dyscyplinę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 29 (dane z 2022r.).

Żeglarstwo jest trenowane w 2 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.