Wybierz oddział

Władze Oddziału

Komitet Regionalny

Prezes
Beata Bublewicz 

Wiceprezes ds. organizacyjnych
Beata Wilchowska - [email protected]
   
Wiceprezes ds. sportu
Ewa Lipka - [email protected]

Wiceprezes ds. finansów
Lilianna Młynik – [email protected]

Członkowie

  • Marcin Ferenc (członek z upośledzeniem umysłowym)
  • Jadwiga Ferenc (rodzic)
  • Joanna Cesarska

Dyrektor Regionalny
Ulana Stacewicz - [email protected]

Księgowa Oddziału
Marzena Rybaczyk - [email protected]

Sekretarz Oddziału

Anna Nowacka - [email protected]


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Elżbieta Radwaniecka

Wiceprzewodniczący
Małgorzata Wąsik
 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.